تازه های خبری

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران - تهران : 11 الی 14 آبان ماه ?از حضور تك به تك دوستان و همكاران عزيز كه د...
Hits 10643
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران - تهران : 11 تا 14 مهر شرکت الکترورعد گلستان تول...
Hits 10424
کسب تندیس و لوح تقدیر واحد فنی و مهندسی نمونه استانی در سال 1396
Hits 10916
نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران : 15 تا 18 مرداد شرکت الکترورعد گلستان تولید کننده انواع تابلوهای برق فشار مت...
Hits 9830
جذب نیرو در الکترو رعد گلستان
شرکت الکترورعد جهت تکمیل کادرخود در کارخانه واقع در گنبد شهرک صنعتی آقچه لی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به هم...
Hits 17132