تازه های خبری

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران - تهران : 11 الی 14 آبان ماه ?از حضور تك به تك دوستان و همكاران عزيز كه د...
Hits 12000
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران - تهران : 11 تا 14 مهر شرکت الکترورعد گلستان تول...
Hits 11714
کسب تندیس و لوح تقدیر واحد فنی و مهندسی نمونه استانی در سال 1396
Hits 12163
نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران : 15 تا 18 مرداد شرکت الکترورعد گلستان تولید کننده انواع تابلوهای برق فشار مت...
Hits 11010
جذب نیرو در الکترو رعد گلستان
شرکت الکترورعد جهت تکمیل کادرخود در کارخانه واقع در گنبد شهرک صنعتی آقچه لی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به هم...
Hits 19014